Siden vi startet i 1991 som met rent postkortforlag har ting endret seg. Postkort er på tur ned og suvenirer tar mer og mer over. Vi vil på vår nye hjemmeside etter hvert legge ut en del nye tilbud da vi endrer sortimentet noe. En av årsakene til det er at vi skal bytte lager i løpet av høsten 2020 og vil redusere lageret før flyttingen.

Vi ser på forskjellige muligheter, men av helsemessige grunner vil det mest sannsynlig bli et samarbeide med en annen aktor i bransjen. Vi arbeider med en to - tre løsninger men da ingenting er klart vil jeg ikke røpe noen detaljer. Det som er helt klart er at vi driver som vanlig frem til høsten 2020.

Det vil etter hvert komme nye tilbud på hjemmesiden når vi fortsetter med klargjøringen for flytting av lageret.