Vi startet i 1991 som et rent postkortforlag, men som de fleste vet så har postkort fått en sterk konkurrent i digitale løsninger. Som en konsekvens av det har vi dreid vareutvalget mere i retning av suvenirer, men har fremdeles et utvalg av postkort.

Vi ble som de fleste som jobbet med turistbransjen, spesielt i Troms og Finnmark hardt rammet av den pandemien som rammet Norge og resten av verden i 2020. Vi har bestemt oss for å drive i egen regi ut 2022 og mest sannsynlig vil det ikke bli noen endring før i utgangen av 2023.

Da situasjonen for de flest av våre kunder er uforutsigbar for tiden. Ingen vet riktig hvorledes turistsesongen vil bli i 2022, men det er lite trolig at alt er tilbake til normalen neste år. Av den grunn vil vi ikke ta inn nye varer for neste sesong da vi i grunnen har det meste vi trenger på lager, noe kan vi nok kanskje gå tom for i løpet av sommeren, men det vil i så fall kun være snakk om et fåtall produkter.

Hvis det er interesse for hva som finnes fra de enkelte distrikter ta gjerne kontakt for nærmere info.

Katalogen for 2021 ligger ute på nettet og den vil bli gjeldende for 2022. Vi har fremdeles muligheter til å bestille porselensprodukter, men en del andre produkter kan det være problemer med da en del produsenter nok er forsvunnet i pandemien.

Oppdatert sept 2021